Termenul de plată al cheltuielilor comune la „asociație” se mărește la 30 de zile! Restanțierii vor fi notificați obligatoriu de către administrator

Noua lege a asociațiilor de proprietari aduce și câteva lămuriri în ceea ce privește termenul de plată al cheltuielilor comune înregistrate de un proprietar. Dacă în vechea Lege 230/2007 se prevedea un termen de 20 de zile pentru plata acestor cheltuieli, noua Lege a asociațiilor (196/2018), care va intra în vigoare la data de 28 spetembrie 2018, are prevăzut un termen de 30 de zile.

După expirarea acestui termen legal, administratorii trebuie să aplice penalități pe fiecare zi de întârziere, în limita unui procent de maxim 0,2%, stabilit de comun acord în Consiliul de administrație.

"Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat", prevede noua lege a asociațiilor, conform avocat.net.

O altă prevedere care nu se regăsea în vechea lege, dar care are caracter obligatoriu în noua variantă legislativă este notificarea în scris a restanțierului, obligație ce îi revine administratorului. Desigur, mai departe, după trecerea a 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 de zile de la afișarea listei, asociația va putea să se ducă la instanță și să-l dea în judecată pe restanțier (în aceleași condiții de scutire de taxă de timbru, nu doar în primă instanță însă, ci și în căile de atac, oricare ar fi acelea).

Varianta de acționare în instanță a unui restanțier a existat și până acum, dar au fost foarte rare cazurile în care s-a și aplicat. La fel și în cazul termenelor de plată. Nici acestea nu au fost respectate în temeiul și litera legii, fiind vorba de multe cazuri în care termenele de plată au fost depășite cu mult peste limita celor 20 de zile, fără a se aplica penalități și fără a se acționa în instanță restanțierul sau restanțierii respectivi.

Adauga comentariu