Ștefan Sîngeorzan, fostul primar de Feldru, găsit incompatibil de ANI, după zece ani. Și Tiberiu Cămărășan de la Silivaș este incompatibil!

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 26 foști și actuali aleși locali, printre care se află și doi bistrițeni, un fost primar, Ștefan Sângerozan, precum și actual primar de la Silivașu de Câmpie, Ioan Tiberiu Cămărășan.

În cazul primarului Cămărășan, ANI a sesizat cu conflict de interes de natură administrativă, astfel:

A semnat patru contracte de închiriere și patru acte adiționale privind închirierea unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul public al comunei Silivașu de Câmpie, încheiate între unitatea administrativ teritorială și tatăl, fratele persoanei evaluate, Camarasan I. Anicuta Întreprindere Familială (în cadrul căreia persoana evaluată deținea, la acea dată, calitatea de membru întreprindere familială, iar soția acestuia calitatea de reprezentant întreprindere familială) și Cornea E. Avram Persoană Fizică Autorizată (în cadrul căreia cumnatul persoanei evaluate deținea, la acea dată, calitatea de persoană fizică autorizată). Persoana evaluată a avut, astfel, un interes personal în semnarea acestor acte. Tiberiu Cămărășan a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/ 2003 și art. 75  lit. a) și lit. c) din Legea nr. 393/2004.

Tiberiu Cămărășan - primar Silivașu de Câmpie

Ștefan Sîngeorzan, fostul primar al comunei Feldru, actualmente consilier local, în exercitarea funcției de primar, a semnat Dispoziția privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de referent debutant și muncitori necalificați în cadrul aparatului propriu al Primăriei Comunei Feldru, ca personal contractual. Ulterior, acesta a semnat Dispoziția privind încadrarea fiului său, pe postul de referent debutant în cadrul aparatului propriu al Primăriei Comunei Feldru (începând cu data de 10 iulie 2008) și Fișa postului referent debutant cu atribuții de Șef serviciu situații de urgență din data de 10 iulie 2008. De asemenea, Sîngeorzan a semnat Contractul individual de muncă încheiat între Primăria Comunei Feldru (angajator) și fiul său (salariat), privind angajarea acestuia din urmă în funcția de Șef serviciu situații de urgență pe perioada nedeterminată. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

Ștefan Sîngeorzan - consilier local Feldru

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SÎNGEORZAN ȘTEFAN, nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Conform ANI, „Persoanele […] față de care s-au constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate sunt decăzute din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoanele au ocupat o funcție eligibilă, nu mai pot ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Adauga comentariu