Se schimbă „politica gunoiului”: de la 1 noiembrie vom plăti cât vom arunca, ce-i drept, ceva mai scump! Vezi care sunt noile tarife, dar și cum se vor „cântări” deșeurile în Bistrița-Năsăud

Toamna la români vine, de obicei, cu frunze căzute și creșteri de tarife. „Bobocii” care se numără în acest anotimp sunt puncte procentuale pe facturile de gaz, curent, gigagalorie, sau chiar gunoi. Aceste măriri apar de la nivel central, acolo de unde se reglează ceasul în economie, dar sunt și anumite șuturi în dosul portofelelor populației aplicate de la nivel local.

Joi, 10 octombrie, după căderea Guvernului, ca punct de reper, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat cu majoritate de voturi, 21 vs. 4, noul plan tarifal prevăzut în Contractul de concesiune privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare. Adică o nouă majorare a tarifelor pentru colecatrea deșeurilor.

În fapt, este vorba de o schimbare a modului de lucru în ceea ce privește colectarea deșeurilor de pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, schimbare ce vine să se alinieze deja celebrei ordonațe 74, cea care ne aduce în linia europeană pe segmentul colectării selective a deșeurilor.

Trebuie specificat faptul că Bistrița-Năsăud este, din acest punct de vedere, cel al ralierii principiilor ordonaței cu pricina, deci principiilor europene, într-un loc fruntaș în România, fiind unul din cele două-trei județe care deja aplică într-un mod sau altul aceste prevederi, pasul „1 noiembrie” fiind mult mai avansat la noi decât la alții.

Cine afirmă toate acestea? Este vorba de Pavel Plăian, directorul executiv al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, instituție care reprezintă interesele comunitare în relația cu operatorii de colectare și/sau depozitare a deșeurilor și care gestionează implementarea proiectului legat de ceea ce înseamnă deșeuri.

Astfel, data de 1 noiembrie este momentul în care se trece de la o etapă la alta, aici fiind vorba de trecerea efectivă la aplicarea principiului „plătești cât arunci”, un principiu strâns legat de coletarea selectivă a deșeurilor. Dacă până la acest moment colectarea deșeurilor se făcea, din punct de vedere tarifar, dar și fizic, la comun, fracție uscată și fracție umedă, de la 1 noiembrie devine obligatorie selectarea celor două fracții separat: gunoiul menajer (fracția umedă) – cu tariful și logistică proprie, iar deșeurile reciclabile (fracția uscată), la fel, cu tarif și infrastructură separată. În acest sens, în mediul rural al județului, dar și în zona de case din mediul urban, colectare selectivă are o oarecare vechime, fiind implementată deja.

Această delimitare clară, impusă de norme europene ce nu (mai) au drept de dezbatere, vine și cu costuri diferențiate, ceea ce duce inclusiv la o mărire a taxei de salubritate, cea pe care cetățeanul o plătește efectiv. De ce aduce implementarea acestui sistem costuri mai ridicate?

„Toate aceste modificări vin cu cheltuieli în plus. Practic este o modificare structurală a tarifelor în care se regăsește și o mărire a acestora. Este, de fapt, rezultatul final la o serie de măsuri care s-au adoptat și pe care am fost obligați să le adoptăm. Dacă până acum operatorul factura lei/persoană/lună, după implementarea acestui stadiu al proiectului, conform modificărilor legislative, operatorul va factura cantitatea de deșeuri colectată la nivel de U.A.T. (unitate teritorial administrativă – n.n.). Se schimbă de fapt filosofia facturării și se va factura pe cantitate, iar pentru ca acest lucru să fie posibil, sunt necesare anumite corecții în cântărirea efectivă a deșeurilor colectate”, ne-a declarat Plăian.

În principiu este vorba de anumite investiții pe care compania de colectare, dar și cea de depozitare, trebuie să le facă. În cazul județului Bistrița-Năsăud, Supercom-ul, firma de colectare, este obligată să colecteze, dar și să depoziteze, separat cele două fracții. Pentru aceasta este nevoie de punerea la dispoziția cetățenilor și a firmelor containere/pubele separate pentru cele două fracții, dar și implementarea unui sistem de contorizare a cantității de deșeuri colectate.

Noutatea, cel puțin pentru consumatorii casnici, constă în faptul că aceștia vor plăti începând cu luna noiembrie, tarife diferențiate pentru cele două fracții, umedă și uscată. Pentru ca acest lucru să se întâmple este necesară o „cântărire”a gunoiului pe care fiecare cetățean îl aruncă.

În cazul cetățenilor din mediul rural sau a celor din mediul urban care locuiesc la case, vor fi distribuite pubele cipate, containere care vor avea inserat un card/cip de memorie prin care se va putea identifica cantitatea de deșeuri pe care acel proprietar/cetățean o produce. Dacă un anumit container/pubelă are o capacitate de un metru cub și operatorul ridică de trei ori pe lună acea cantitate, cipul va înregistra exact câte ridicări s-au făcut în locația respectivă.

În cazul populației de la blocuri, acolo unde colectarea deșeurilor se face la comun, în locurile special amenajate vor fi instalate anumite casete în care vor fi amplasate containerele cipate. Este important de reținut faptul că acele casete vor fi restricționate ca acces. Fiecare apartament va avea o cartelă de acces la caseta de gunoi, cartelă care nu înregistrează frecvența depunerilor ci facilitează strict accesul la caseta unde se află containerul de gunoi. Astfel se poate controla, gestiona și mai apoi calcula cantitatea de deșeuri pe care o anumită comunitate o produce, accesul altor persoane, din alte locații, fiind anulat prin acea cartelă de acces.

În cazul fracției uscate, deșeurile reciclabile, se va identifica, la fel, o astfel de metodă, dar acele containere semi-îngropate vor rămâne cel puțin până la expirarea termenului proiectului european deja implementat, adică după anul 2021, moment până la care nu se poate schimba nimic în această privință.

În aceste situații, noile tarife aprobate prin Hotărâre de Consiliu Județean sunt:

Tarif 1 – casnici (persoane fizice) URBAN – tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 244,24 lei/tonă, fără TVA;

Tarif 2 – casnici (persoane fizice) URBAN – diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 979,04 lei/tonă, fără TVA;

Tarif 1 – casnici (persoane fizice) RURAL - tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 253,14 lei/tonă, fără TVA;

Tarif 2 – casnici (persoane fizice) RURAL - diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 996,89 lei/tonă, fără TVA;

Tarif 1 – non-casnici (ag. ec./instituții publice) RURAL+URBAN - tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor REZIDUALE: 196,28 lei/tonă, fără TVA;

Tarif 2 – non-casnici (ag. ec./instituții publice) RURAL+URBAN - tarif diferențiat pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor RECICLABILE: 967,42 lei/tonă, fără TVA;

Tarif 3 – colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din activități din construcții/desființări/amenajări provenind de la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociații de locatari/proprietari) pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 187,17 lei/tonă, fără TVA sau 131,02 lei/mc, fără TVA;

Tarif 4 - colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din activități din construcții/desființări/amenajări provenind de LA UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 146,96 lei/tonă, fără TVA sau 102,87 lei/mc, fără TVA;

Tarif  5 -  colectarea, transportul și depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenind de la UTILIZATORI CASNICI (inclusiv asociații de locatari/proprietari) pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 370,14 lei/tonă, fără TVA sau 129,58 lei/mc, fără TVA;

Tarif 6 - colectarea, transportul și depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenind de LA UTILIZATORI/GENERATORI NON-CASNICI pe bază de comandă și contract individual încheiat cu Operatorul: 324,02 lei/tonă, fără TVA sau 113,41 lei/mc, fără TVA;

Tarif 7 – colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor abandonate: 153,50 lei/mc, fără TVA.

Ca noutate, tot de la 1 noiembrie, operatorul de salubritate va efectua în toate locațiile rute suplimentare pentru ridicarea deșeurilor voluminoase, cu o frecvență mai mare decât cea existentă, conform planului tarifar prezentat mai sus. Tot în acest plan tarifar sunt prevăzute și cazurile în care se transportă aceste deșeuri la un centru de colectare, precum și situațiile în care sunt chemați colectorii, pe bază de comandă sau contract, la o adresă dată.

Plata de către cetățean, respectiv persoană juridică, se va face în același mod ca până acum, lunar sau anual, sub formă de taxă:

„Costul final va include costul operatorului care realizează colectarea și cel al operatorului care face depozitarea, dar va fi influențat și de alți factori, cel mai important fiind indicele de generare al deșeurilor. Plata se va face tot anticipat și se va numi taxa de salubrizare de bază, dar dacă la finalul anului există variații ale cantităților, se va face o regularizare care va conta în următorul an. În momentul de față avem calculat un indice de colectare doar pentru mediul rural, urmând ca în următoarea fază să calculăm și indicele pentru mediul urban.

Operatorul va factura la UAT lei/tona. UAT-ul va institui taxa specială de salubrizare: lei/persoană din care va fi plătită factura Operatorului. Deci taxa va  fi una singura dar cu cele două componente marcate distinct. Majorarea de tarif si mai departe taxa de salubritate rezultă din 3 motive principale: creșterea tarifului de depozitare prin mărirea prin lege a CEC (contribuția la economia circulara) plătită la AFM pentru fiecare tonă depozitată de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă. Amortizarea investiției impuse acum operatorului de extindere și modernizare a sistemului de peste 4 milioane de euro și creșterea costurilor operaționale. Un alt principiu care se va aplica este acela al scăderii costurilor pentru cetățeni proporțional cu creșterea cantității de deșeuri reciclabile pe care le predau operatorului și scăderea menajerului” – ne-a declarat Plăian.

Proiectul are și o perioadă de implementare. Chiar dacă aceste tarife intră în vigoare de la data de 1 noiembrie, opreatorul are la dispoziție patru luni în care să se echipeze și să pună la dispoziția publicului toate cele necesare, containere și/sau pubele cipate, casete cu cartelă, etc. Astfel, la data de 1 martie 2020, în județul Bistrița-Năsăud colectarea se va face exclusiv selectiv, pe cele două fracții, moment în care vor trebui să dispară inclusiv spațiile de colectare neconforme și necontorizabile.

Comentarii

Anbrus Ioan Stefan

20.10.2019 19:17

Tariful pentru deseurile RECICLABILE este de 4 ori mai mare decat tariful pentru deseurile REZIDUALE. Cine va mai colecta selectiv in aceste conditii?Tot n-am inteles cum se face cantarirea deseurilor. Asta e! Sunt eu mai greu de cap. Cantarire in rural e la metru cub? Iar cantarirea in urban e la cardul de acces la ”caseta”?Iar sistemul de plata este total necontrolabil de catre cetatean, de catre autoritati si chiar de catre ADI Deseuri.Ma framanta o intrebare: se poate face gestionarea deseurilor si mai complicat?

Adauga comentariu