Primăriile din Bistrița-Năsăud sunt VARZĂ la capitolul „contabilitate”! Vezi unde și-au pus mânile-n cap auditorii Curții de Conturi în 2018

Ultimul raport sintetic dat publicității de către Curtea de Conturi a României a scos în evidență, conform concluziilor auditorilor, o mare problemă a edililor: contabilitatea! Aceasta a făcut ca județul Bistrița-Năsăud, spre exemplu, să înregistreze peste 63 de milioane de lei în dreptul abaterilor financiare, fapt ce subliniază un management neperformant al banului public.

Camera de Conturi a județului Bistrița-Năsăud a efectuat în cursul anului 2018 o serie de 23 de controale în tot atâtea unități teritorial administrative din județ, fiind vizate activitățile financiare ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, ale Primăriei municipiului Bistrița, precum și a altor 21 de comune din județ.

În urma acestor controale s-au înregistrat venituri suplimentare („plusuri”) în valoare de 1.097.000 lei, prejudicii („minusuri”) de 512.000 lei, dar și abateri financiari-contabile (înregistrări eronate în contabilitate) în valoare de peste 63.000.000 lei!

Această valoare foarte mare a „abaterilor financiar-contabile” este cauzată de managementul neperformant asupra fondurilor publice, dar și al necunoașterii sau cunoașterii insuficiente, de către persoanele cu răspundere din cadrul entităților verificate, a procedurilor legale privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea resurselor bugetare și a principiilor economicității, eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice”, așa cum se arată în concluziile auditorilor.

Cu alte cuvinte, primăriile auditate au fost „varză” la capitolul contabilitate, fiind consemnate erori în ceea ce privește înregistrarea efectivă în registrele contabile a unor sume. Un exemplu edificator este înregistrarea eronată în contabilitate a valorii drumurilor aflate în domeniul public al comunei, în sumă de 32.387.000 lei, la U.A.T.C. Chiochiș.

Primarul comunei Chiochiș, Vasile Silași, aruncă vina în curtea firmei de contabilitate contractată pentru aceste servicii, contabilitatea UAT-ului fiind externalizată:

„Am avut multe proiecte legate de drumuri și acolo nu le-o pușcat cifrele. Am avut o firmă de contabilitate, că noi avem externalizat acest serviciu... Ne-am scăpat de firma respectivă... Dar nu ne speriem, de la noi acum a plecat controlul din nou, la mine vin tot la trei luni... În fine, au fost doar niște abateri constatate la înregistrările contabile” – a declarat Vasile Silași pentru stiridebistrita.ro.

Alte UAT-uri aflate în aceeași situație sunt Budești (7.637.000 lei abateri), Livezile (1.544.000 lei), Parva (9.661.000 lei), Tiha-Bîrgăului (1.947.000 lei), dar și Primăria municipiului Bistrița (3.265.000 lei, din care 2.620.000 lei numai din curtea Direcției pentru Servicii Publice).

Entitățile publice manifestă o insuficientă preocupare pentru asigurarea acurateței datelor prezentate în situațiile financiare în majoritatea cazurilor, iar managementul financiar nu este guvernat de o bună gestiune economico-financiară, aspect concretizat și în faptul că pentru toți ordonatorii principali de credite verificați în anul 2018, conturile de execuție bugetară auditate nu au îndeplinit condițiile legale pentru acordarea certificatului de conformitate.

 

Adauga comentariu