Primăria Bistrița a plătit lucrări fictive pentru amenajarea unor spații de joacă! Peste 700.000 de euro abateri financiare constatate în urma controalelor din 2018

Curtea de Conturi a României a publicat sinteza rapoartelor finanțelor publice emise în urma controalelor efectuate în anul 2018, care reflectă activitatea financiară a unităților teritorial administrative aferente anului 2017.

Astfel, în cazul Primăriei municipilui Bistrița s-au constat abateri financiar-contabile în valoare de 3.265.000 lei, echivalentul a peste 700.000 de euro, precum și prejudicii în valoare totală de 261.000 lei, marea majoritate fiind înregistrate în „curtea” Direcției pentru Servicii Publice.

În cazul fundamentării necorespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli, cu reflectarea incorectă/incompletă a cheltuielilor de natura investițiilor, decontate din creditele aprobate pentru secțíunea de funcțíonare a bugetului, organul de control a estimat o abatere de 2.620.000 lei numai în dreptul Direcției de Servicii Publice.

Aceeași Direcție, condusă de Ioan Crețiu, este acuzată de „Prejudicierea bugetului entității prin plata unor lucrări facturate și neexecutate  la spațiile de joacă din municipiul Bistrița” în valoare de 253.000 de lei.

În ceea ce privește „Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege”, municipalitatea a întregistrat, conform auditorilor, o abatere estimată la 356.000 lei pentru „Extinderea suprafeței intravilanului conform P.U.G, fără identificarea distinctă a tuturor terenurilor supuse acestei modificări şi implicit fără impozitarea corespunzătoare a acestora”.

La capitolul măsurilor dispuse și al recomandărilor formulate de camera de conturi, Direcția pentru Servicii Publice are pusă în vedere înregistrarea în evidența contabilă și recuperarea împreună cu beneficiile nerealizate a prejudiciului aferent eșantionului stabilit de echipa de audit, dar și:

„Extinderea verificării, în cadrul perioadei de prescripție, asupra tuturor situațiilor de lucrări acceptate la plată  pentru obiectivele de investiții/modernizări derulate în cadrul instituției, în vederea identificării unor situații similare, stabilirea întinderii totale a prejudiciului produs bugetului instituției prin acceptarea la plată/plățile nelegale efectuate, înregistrarea acestuia în evidenţa contabilă și dispunerea măsurilor de recuperare, inclusiv a beneficiilor nerealizate aferente, în conformitate cu prevederile legale”.

Municipalitatea a mai menținut nejustificat în evidenţa contabilă şi în evidenţa analitică pe plătitor, conform auditorilor, obligaţii de plată datorate de contribuabili care au fost radiaţi din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului, respectiv au fost menținute în sold amenzi contravenționale datorate de persoane fizice decedate, valoarea estimată a abaterilor fiind de 473.000 lei.

Acțiunea de control s-a desfășurat în peridoada 2 mai – 10 iulie 2018 și a vizat auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Primăriei municipiului Bistrița pe anul 2017.

Comentarii

Balan Marius- c...

18.03.2019 20:42

No si atat ? Se poate sterge pe cur cu hartiile  emitentul acestor zvonuri. Dar DNA-ul nu are de zis nimic ? Pe cand recuperarea banilor in folosul comunitatii si a contribuabililor care au trimis cu greutate banutii. Pe cand intram si ne comportam ca lumea in EUROPA civilizata. ? Vedeti ca  administratia fura la greu ? Daca as fi facut eu personal acest lucru mai eram liber sa ma culc in patul meu ?

Adauga comentariu