Bani, bani şi fără pierdere de timp: Devizul lucrărilor pentru restaurarea Castelului Teleki din Posmuş a fost modificat. Suma iniţială de 21,7 milioane de lei a crescut la 25,1 milioane de lei

Castelul Teleki din Posmuș, comuna Șieu, monument istoric de importanță națională, va fi restaurat și reabilitat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional. În acest sens, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a aprobat astăzi alocarea sumei de 12,272 milioane lei din bugetul pe 2018 al instituției condusă de Radu Moldovan. Reamintim faptul că pe data de   31 iulie, consilierii județeni au votat pentru  proiectul care va fi finanțat cu bani europeni. Valoarea totală a cererii de finanțare a proiectului ”Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistrița-Năsăud” a fost iniţial de aproape  22 de milioane de lei. De asemenea, contribuția administrației județene se ridica la  peste 400 de mii de lei,  asistența financiară nerambursabilă solicitată a fost de  21,3 milioane de lei. 46 de luni este durata proiectului de la momentul semnării contractului de finanțare.

Cu cât s-au modificat cifrele și de ce a crescut devizul de lucrări?

Creşterea sumei alocate pentru acoperirea devizului de lucrări la castelul de la Posmuş a făcut obiectul unui proiect de hotărâre iniţiat de preşedintele Radu Moldovan şi care a fost votat în plenul şedinţei ordinare de Consiliu Judeţean pe luna august sub următoarea formă:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului “Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, Județul Bistrița-Năsăud” în cuantum de 25.138.864,44 lei (inclusiv TVA)”; 3. Art.4 se modifică și va avea următorul conținut: „Se aprobă contribuția proprie în proiect a județului Bistrița-Năsăud, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 502.723,75 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuș, Județul Bistrița-Năsăud”.

Cum este însă explicată creşterea devizului?

Păi, oficial ne merge bine şi aflăm următoarele: “Prin cererea nr. 293 din data de 10.06.2019 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/11116 din data de 10.06.2019 completată prin adresa nr. 319 din data de 20.06.2019 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III /12075 din data de 20.06.2019 și adresa nr. 343/02.07.2019 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.III/12910 din data de 02.07.2019, S.C. Euras SRL a solicitat deja, în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, actualizarea prețului contractului de servicii de proiectare faza PT si DDE, studii, documentații, avize și autorizație, asistență tehnică din partea proiectantului plus execuție lucrări de construcții, inclusiv utilaje, echipamente și dotări aferente din cadrul proiectului  ”Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” cod SMIS 11658, 2014+ /Nr. înregistrare NV/BN/2016/5/ 5.1/1/377/ 24.11.2016.”, nr. 17960 din 04.09.2018 urmând să fie încheiat actul adițional la acest contract”, se scrie în nota de fundamentare.

Prin Memoriul justificativ nr.IIIA/16364/08.08.2019 privind modificările vizate de Actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare nr. 654/14.11.2017 s-a transmis către ADR solicitarea de actualizare a devizului și a bugetului proiectului datorită modificării valorii contractului de lucrări impusă de aplicarea prevederilor OUG 114/2018 precum și datorită necesității actualizării acestora cu valoarea contractelor încheiate, ca urmare a finalizării achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului. Situația comparativă a modificărilor bugetului proiectului, conform memoriului justificativ, este următoarea:

 

Valoarea initiala totală a proiectului lei cu TVA

Valoare totală proiect 21.782.530,24

Valoare eligibilă 21.779.852,74

Contribuție proprie 435.597,05

 

Valoarea propusa prin Actul aditional nr. 1 lei cu TVA

Valoare totală proiect 25.138.864,44

Valoare eligibilă 25.136.186,94

Contribuție proprie 502.723,75

 

“Pe cale de consecință se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 99/2017  prin care s-a aprobat proiectul „Reabilitarea şi Restaurarea Castelului din localitatea Posmuş, judeţul Bistriţa-Năsăud”, Axa prioritară 5 Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte nr. POR/2016/5/5.1/1, în sensul modificării art.3 și art.4, care se referă la aprobarea valorii totale a proiectului și la contribuția proprie în proiect a Județului Bistrița-Năsăud, precum și a anexelor 1 și 2 în care este prezentat bugetul proiectului, respectiv sursele de finanțare ale acestuia”, se mai scrie în nota de fundamentare.

După reabilitare castelul, care are cinci corpuri de clădire şi este cel mai frumos din Bistriţa-Năsăud, se va transforma într-un centru cultural şi va fi deschis publicului larg. El va fi amenajat pentru a găzdui ateliere de creaţie artistică, săli expoziţionale cu caracter muzeal, bibliotecă şi va avea o sală de expunere pentru carte veche, o sală de conferinţe, săli pentru întruniri şi primire turişti. Clădirile castelului, construit la jumătatea secolului XVIII-lea, se află într-o stare avansată de degradare. Intervenţiile care se vor realiza cu fonduri europene vizează lucrări de consolidare, instalaţii noi, refacerea finisajelor, restaurarea componentelor artistice şi refuncţionalizarea întregului ansamblu ca destinaţie turistică.

Castelul de la Posmuş a fost construit la mijlocul secolulul al XVIII-lea în stil baroc de familia nobiliară Teleki. Pe laturi se aflau magaziile, grajdul şi închisoarea, în spate este clădirea principală a castelului, iar în faţă se afla bastionul de poartă construit în jurul anilor 1760. Bastionul, clădire în care se afla şi capelă, a fost folosit mai târziu ca casă de oaspeţi. În 1823 conacul a fost afectat de un incendiu, iar reconstrucţia a durat şapte ani. După anul 1945, proprietatea familiei Teleki a fost naţionalizătă şi clădirea a fost folosită ca sediu pentru Întreprinderea Agricolă de Stat. După 1989 conacul a fost abandonat şi în 2002 a intrat în proprietatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

 

 

Adauga comentariu