„Găinăriile” din Raportul de Audit de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud: plăți pentru popi din Cluj, deconturi de transport și cursuri postuniversitare achitate ilegal!

Ultimul Raport de Audit Financiar realizat de Camera de Conturi a județului Bistrița-Năsăud la obiectivul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud este un document patetic ce aruncă praf în ochii cititorului. Documentul stufos prezintă pe mai multe pagini o analiză mai mult geografică a județului decât una financiară, ceea ce denotă un control fușărit și canalizat pe găinării.

După prezentarea și încadrarea județului într-o anume categorie, menită să calculeze o un prag de semnificație financiară, adică un punct de reper pentru eventualele neregului, finanțiștii care au făcut acest control au stabilit un prag de 2% din totalul plăților făcute de instituție în anul 2017:

Astfel ,se pleacă de la premiza că tot ce este sub această sumă de 2.025.815 lei este sub pragul de semnificație, adică nu constituie o „problemă” majoră. Totalul „problemelor” găsite de control la CJ este de 59.381 lei, o „bagatelă” cu mult sub acest prag. Deci, o „găinărie”!

Din ce se compune această „găinărie”? Din niște găselnițe ale corpului de control care să scoată ochii celor interesați! Nici să găsească adevăratele probleme, dar nici să efectueze un control chiar pe zero!

Găinăria nr.1

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli reprezentând decontarea contravalorii trasportului de la domiciliu la și de la locul de muncă a unui vicepreședinte al Consiliului Județean” în valoare de 5.924 lei. Este vorba de Vasile Puica, domiciliat confrom declarației de avere în comuna Telciu. Acesta și-ar fi decontat trasportul către casă și de acasă la serviciu, fapt considerat auditori ca fiind ilegal. Vicele Puica va plăti această sumă și totul este OK!

Găinăria nr.2

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli repezentând contribuții pentru completarea drepturilor salariale acordate personalului clerical” în valoare de 42.230 lei, situație despre care stiridebistrita.ro a scris AICI.

Găinăria nr.3

Neachitarea cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorilor aferentă obiectivelor de investiții realizate” în valoare de 4.381 lei. Aici este vorba de o „scăpare” a economiștilor din CJ, fiind vorba de o anumită cotă dintr-un deviz de lucrări ce se aplică în cazul construcțiilor proprii ale instituției și care trebuie virată unei alte instrituții, un fel de CASS al devizelor de șantier. Adică... fix-pix! Suma va fi virată fără probleme.

Găinăria nr.4

Eefctuarea unuor plăți nelegale de la titlul II Cheltuieli cu bunurile și serviciile, reprezentând prestări de servicii consultanță în domeniul SCIM de către Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud” în valoare de 2.952 lei. Este vorba de plăți efectuate necoform către SC Harrison Consulting & Management SRL din București pentru servicii de consultanță în domeniul implementării unui sistem de... control managerial intern. Suma a fost „rezolvată” în timpul auditului.

Găinăria nr.5

Efectuarea unor plăți nelegale de la titlul II Cheltuieli cu bunurile și serviciile, reprezentând cursuri postuniversitare plătite de către Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud” în valoare de 3.894 lei. Domnul Alexandru Gavrilaș Vasilichi, managerul Complexului Muzeal, a făcut niște cursuri postuniversitare la UBB pe care le-a plătit din banii instrituției. Frumos, eficient, dar... ilegal! Suma a fost recuperată integral în timpul controlului.

Cam acestea au fost găinăriile constatate de auditori în timpul controlului financiar de la CJ: bani plătiți ilegal la popi în Cluj, deconturi de transport ale vicelui Puica, o cotă uitată la plată, plăți ilegale de servicii de consultanță și un curs postuniversitar decontat de Gavrilaș Vasilichi!

Nimic despre Centrul Județean de Cultură, acolo unde în timpul auditului a fost o tensiune de explodau pereții instituției de pe G-ral Gr. Bălan, dar și ai Sinagogii. Oare de ce au fost atât de agitați cei din subordinea „ducelui” Țărmure dacă auditul nici nu i-a băgat în seamă? Oare de ce au umblat de nebuni prin oraș să „rezolve” facturi și alte acareturi în valoare de peste 100.000 de euro, adică de peste 450.000 lei, dacă totul era OK? Asupra acestui subiect vom reveni.

Controlul s-a încheiat cu bine. Auditorii i-au transmis președintelui CJ, Radu Moldovan, toate cele bune din partea colegei lor, șefa de serviciu din cadrul Camerei de Conturi Bistrița-Năsăud, Voichița Moldovan, soția președintelui.

PDF icon raport_audit_cj_2018.pdf

P.S. RETORICĂ: Pe când un control venit din afara județului, pe modelul Bacalaureatului, acolo unde lucrăile sunt corectate de profesori din alte județe...

Adauga comentariu