Abateri financiare de aproape 3 milioane de lei la A.D.I. Apă-Canal Bistrița-Năsăud! Nu sunt vorbe, sunt cifrele Curții de Conturi

Neincluderea în indicatorii bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, a redevenței primite de la operatorul de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv nefundamentarea corectă a indicatorilor bugetari sunt principalele nereguli constatate de Curtea de Conturi în cazul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare Bistrița-Năsăud.

Ai conturi, ai parte… și de Curtea de Conturi

Acțiunea de audit s-a desfășurat în perioada 16 ianuarie- 2 februarie 2017 și a vizat activitatea din 2016. E cam ,,groasă” abaterea. Să ne gândim doar la faptul că 111.000 de lei au reprezentat abaterile privind veniturile provenite din cotizațiile membrilor asociației raportat la cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli. Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2016, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat a adus abateri de 2.293.000 lei. Însă ,,cireașa de pe tort” în ceea ce privește abaterile financiare o reprezintă cheltuielile cu bunuri și servicii, nu mai puțin de 2.835.000 lei.

Ce recomandă Curtea de Conturi

Cu subiect și predicat, Curtea de Conturi îi ,,sfătuiește” pe diriguitorii de la A.D.I. să urmărească câteva aspecte care i-ar scuti de ,,surprize” (de ce nu?) penale:

Fundamentarea anuală reală a indicatorilor de venituri cuprinși în proiectele de buget, în concordanță cu valoarea reală a cheltuielilor previzionate a se efectua, în vederea evitării blocării de fonduri publice în conturile de disponibil ale asociației.

Extinderea verificărilor la toate înregistrările contabile efectuate în perioada controlată, identificarea şi corectarea erorilor din evidențacontabilă încheiată la data de 31.12.2016, cu respectarea prevederilor legale.

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor economico –financiare efectuate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare Bistrița-Năsăud în funcțiede conținutu leconomic al acestora și cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile.

Înregistrarea veniturilor și reflectarea creanțelor reprezentând cotizațiile neîncasate în termenul legal, în conformitate cu prevederile O.M.E.F. nr. 1969 din 09.11.2007, actualizat, privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și dispunerea măsurilor legale care să asigure încasarea acestora.

Emiterea de către directorul executiv a unor acte decizionale pentru instituirea cadrului organizatoric și funcțional necesar organizării și exercitării controlului financiar preventiv propriu conform normelor legale în domeniu.

Organizarea si efectuarea inventarierii anuale a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, disponibilităților bănești și altele, în conformitate cu reglementările legale.

Urmărirea și asigurarea reflectării rezultatelor operațiunii de inventariere în situațiile financiare.

Ce este A.D.I.?

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare Bistrița-Năsăud s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Aparatul tehnic al ADI apă-canal este condus de Grec Răzvan Adrian, acesta având funcția de director executiv, în Asociație fiind cuprinse toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din județ, inclusiv Consiliul Județan Bistrița-Năsăud.

 

Adauga comentariu