Tribunalul Bistrița-Năsăud, luat la puricat de Inspecția Judiciară: personal suficient, softuri învechite! Șapte săli de cameră de consiliu sunt în așteptarea unor „soluții tehnice”

Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a efectuat la sfârșitul anului trecut un control privind eficiența managerială și modul de îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentare de către judecătorii și personalul auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Raportul a fost dat publicității în ajunul Crăciunului și cuprinde 40 de pagini (fără anexe). Printre acestea se regăsesc inclusiv răspunsurile Corpului de Control legat de un memoriu adresat președintelui Tribunalului Bistrița-Năsăud și președintelui Curții de Apel Cluj, inițiat la data de 7 octombrie 2019, cu o săptămână înaintea controlului efectiv, memoriu inițiat de judecătorii Secției a II-a contencios administrativ și fiscal din cadrul Tribunalului.

În memoriu, judecătării bistrițeni care funcționează în cadrul Secției a II-a contencios administrativ solicitau „asigurarea unui management eficient al resurselor umane și dimensionarea echilibrată a volumului de activitate, identificarea cât mai urgentă a soluțiilor adecvate în vederea asigurării funcționării optime a secției, dispunerea de măsuri în vederea rezolvării problemei resurselor umane cu care se confruntă această secţie, în condiţiile în care un post de judecător este vacant încă din data de 13 decembrie 2018, iar un judecător urmează a intra în concediu de maternitate începând cu luna noiembrie 2019”.

Cu alte cuvinte, aceștia se plângeau de faptul că, din pricina lipsei de personal, s-au realizat depășiri ale termenelor de redactare ale hotărârilor, cerându-se delegarea unui judecător de la alte instanțe. Conform Corpului de Control, aceste „plângeri” nu au avut bază reală, iar managementul resurselor umane, atribuție a președintelui Tribunalului, nu a fost unul defectuos:

„În cadrul discuțiilor directe cu judecătorii semnatari ai memoriului s-au exprimat și opinii în sensul că demersul inițiat în perioada anterioară începerii verificărilor directear fi fost determinat și de necesitatea de a justifica situația existentă la nivelul Secției a II-a contencios administrativ și fiscal în ceea ce privește depășirea termenului de redactare a hotărârilor sau că demersul a avut drept scop și determinarea președintelui Curții de Apel Cluj să delege un judecător de la Judecătoria Bistrița cu grad de judecător de tribunal la Tribunalul Bistrița-Năsăud pe secția în cauză, având în vedere precedentele existente, când s-au dispus delegări la alte instanțe din raza Curții de Apel Cluj. Constatările în urma verificărilor prealabile nu au confirmat însă aceste ultime susțineri, situațiile în care s-au dispus măsurile respective fiind diferite, au justificat soluții diferite”, se arată în Raport.

Mai mult decât atât, conform Statului de funcții și personal al Tribunalului Bistrița-Năsăud, nu există motive care să ducă la ideea unei subdimensionări în raport cu numărul de persoane angajate. Astfel, „în luna septembrie 2019, Statul de funcţii şi de personal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud cuprindea doar 2 posturi vacante (1 post de judecător şi 1 post de funcţionar public). Din numărul total de 22 posturi de judecător aprobate sunt ocupate 21 posturi, existând un singur post vacant din această categorie. În ceea ce privește situația personalului auxiliar de specialitate şi conex toate posturile prevăzute în statul de funcții sunt ocupate”.

„Argumentele invocate nu fundamentează însă în accepţiunea noastră o concluzie în sensul că la Tribunalul Bistriţa Năsăud numărul posturilor din categoria personalului auxiliar de specialitate –grefieri ar fi insuficient iar raportat la volumul de activitate al instanței, care însumează o încărcătură pe judecător sub media națională (în anul 2018 la Tribunalul Bistrița-Năsăud încărcătura pe judecător a fost de 580 dosare față de media națională de 655 dosare), numărul total al posturilor de grefier (30 posturi) nu poate fi considerat insuficient”, se precizează în același Raport.

Din punctul de vedere al resurselor materiale, Tribunalul Bistrița-Năsăud se confruntă cu o situație legată de uzura morală a softurilor și a calculatoarelor aflate în instituție, situație care poate duce la vulnerabilitatea întregului sistem IT:

„Aproape toate echipamentele IT de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud sunt uzate moral (nu mai fac faţă cerinţelor aplicaţiilor instalate, îngreunând, astfel, munca utilizatorilor), iar o mare parte rulează versiuni ale sistemului de operare MS Windows ce nu mai are suport, fiind astfel extrem de vulnerabile”, au constatat cei de la Inspecția Judiciară.

Cu toate acestea, cele trei săli de judecată ale Tribunalului Bistrița-Năsăud (două civile și una penală) sunt dotate cu sisteme de înregistrare a ședințelor de judecată funcționale și sunt asigurate echipamentele informatice, la legislaţie prin intermediul programului Lex Expert, conexiune de internet, dar şi la intranetul instanţei.Tribunalul Bistrița-Năsăud este dotat cu un sistem pentru audierea martorilor cu identitate protejată și pentru videoconferință și există dotarea tehnică necesară pentru scanarea documentelor.

„Tribunalul Bistrița-Năsăud dispune de 3 săli de judecată, situate la etajul II, din care 2 amenajate cu boxe pentru arestaţi, toatede dimensiuni corespunzătoare asigurării solemnităţii şedinţei de judecată şi dotate cu aparatură de înregistrare a şedinţelor de judecată. În concret, 2 săli de judecată (sala nr.4 şi 5) sunt folosite de judecătorii secţiilor I şi II civilă, iar cealaltă sală (nr.6) este destinată exclusiv secţiei penale”.

Tribunalul Bistrița-Năsăud îşi desfăşoară activitatea în același imobil cu Judecătoria Bistriţa și beneficiind de „Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelorde judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ” finanţat prin Compania Naţională de Investiţii, în perioada ianuarie 2017-februarie 2019, Palatul de Justiţie a fost extins cu un nou corp de clădire s-a realizat anveloparea termică şi renovarea părţii vechi a imobilului, efort investiţional în valoare de 10.346.257,26 lei, în prezent fiind asigurate condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii.

La etajul II al corpului nou de clădire sunt la dispoziţia tribunalului șapte săli de cameră de consiliu, ce urmează a fi puse în funcţiune după găsirea unor soluţii tehnice pentru înregistrarea şedinţelor de judecată.

Adauga comentariu