Bani, bani și fără pierdere de timp (2): Primăria Bistrița reduce indemnizațiile persoanelor cu handicap în favoarea Transmixt-ului!

Era o vreme când primarii din țară băteau cu pumnii la ușa lui Dragnea & Teodorovici, plângând cu lacrimi de crocodili după bugetele locale. Apoi, întorși la bază și cu urma lacrimilor pe obrazul subțire, primari de teapa lui Crețu mimau revolta: „ne-au știrbit bugetele, ne-au luat banii de asistență socială!”. Ei bine, în plină criză a bugetelor locale unde asistența socială a fost declarată daună colaterală, la Bistrița...

Banii de la „Asigurări şi asistenţă socială” , în sumă de 3,2 milioane de lei au fost alocați la ultima rectificare bugetară din 21 august a.c. , alocare votată de majoritatea PSD-ALDE din Consiliul Local al Bistriței unui alt capitol bugetar – Transporturi.

Nimic spectaculos, doar că, e vorba de plata în conturile SC Transmixt SA Bistrița, singura firmă care se ocupă de transportul local în baza unui contract de delegare prelungit până la calendele grecești. Ciudat este faptul că, deși, Curtea de Conturi a descoperit  faptul că înțelegerea contractuală dintre Transmixt și Primăria Bistrița a creat un prejudiciu de 1,7 milioane de lei bugetului de stat, câștigătoarea întregii afaceri este tot Transmixt SA. Cum? Vă spunem în povestea care urmează! Atenție, însă, este o poveste extrem de tehnică, un labirint aproape perfect al legiferărilor locale, cu o țesătură de reglementări și „acoperiri” ce pavează finanțările către o instituție privată.

Începuturi…

În luna mai a anului 2018, Consiliul Municipal viza prelungirea contractului de delegare a gestiunii cu 6 luni de zile, pentru a nu produce perturbări în asigurarea acestui serviciu public prin expirarea valabilității contractului, posibilitate care se regăsește și în prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului ( art. 5, alin 5).

Atunci, propunerea de prelungire cu șase luni a venit din partea șefului grupului PNL din consiliul municipal, Sorin Hangan, acesta dar și întreg grupul liberal au adus reproșuri serioase Executivului privind modul cum a fost manageriată relația cu Transmixt SA, firmă care a câștigat în 2009 gestiunea serviciului de transport public local în municipiul Bistrița pe perioada 29.05.2009-29.05.2018, în urma desfășurării licitației competitive de atribuire a gestiunii, în baza contractului de delegare nr. 3/D din 29.05.2009 și a actelor adiționale nr. 42214/25.05.2015 și nr. 48349/11.05.2016.

Liberali au precizat, tot atunci, că,  primarul Crețu a venit  pe ultima sută de metri cu această prelungire, a treia, a constractului de gestiune a transportului în comun bistrițean, deși, obligația legală este să propună aceasta cu 60 de zile înainte, mai ales că este vorba de o a treia prelungire de contract din 2009 încoace. Situația este cu mult mai complicată cu cât, toate cele trei acte adiționale atașate contractului inițial cu Transmixt, nu au primit avizul de legalitate din partea juriștilor primăriei Bistrița

Care este valoarea reală a  contractului?

Conform legii, transportul public de persoane este subvenționat și astfel primăria Bistrița decontează facturile pentru toate liniile, inclusiv pentru liniile care nu sunt eficiente. De asemenea, biletele “gratuite” de pensionari, veterani de război, asistați sociali sunt plătite din bani publici. Concret, contravaloarea facilitătiilor de transport pentru pensionari, persoane cu handicap, veterani de razboi,abonamente pentru elevi si profesori din localitatile componente;transport elevi costă 3 milioane de lei/an! Aceste plăți se fac din bugetul public, pe baza unor facturi emise de Transmixt SA.

 În 2015, un raport al Curții de Conturi arată faptul că înțelegerea contractuală dintre Transmixt și Primăria Bistrița a creat un prejudiciu de 1,7 milioane de lei. Se pare că a fost stabilită eronat majorarea cuantumului subvențiilor acordate pentru transportul de persoane prin acceptarea includerii în deconturile de subvenție a unor cheltuieli nejustificate și prin calcularea unei rate de profit de 8% la subvenții. S-a ajuns la procese, iar, dacă la Tribunalul Bistrița-Năsăud s-a dat dreptate Curții de Conturi, la Curtea de Apel Cluj, Transmixtul a avut câștig de cauză.

Până la urmă s-a ajuns în instanță, iar juriștii primăriei au demonstrat că înțelegerea contractuală cu Transmixt-ul e legală. Astfel, compania de transport va trebui să primească înapoi sumele restante. De ce? Pentru că, pe timpul derulării procesului, Transmixt a acordat în continuare subvenții și astfel s-a ajuns la suma de 3,2 milioane  de lei pe care o solicită retroactiv, pe baza hotărârii judecătorești.

O situație complicată

Situația e destul de complicată, asta, pentru că Primăria Bistrița NU mai are bani în conturi, lucru recunoscut de primarul Ovidiu Crețu. La întrebarea de unde se vor lua acești bani, răspunsul a fost unul pe măsura actualei administrații: la rectificarea bugetară să fie alocați bani de la Cheltuieli Sociale, după cum urmează:

 

Cap. 84.02 „ Transporturi” se majorează cu suma de 3.128 mii lei, astfel: majorare cu suma de 3.248 mii lei a cheltuielilor cu transportul local-sentinţă judecătorească şi diminuare cu 120 mii lei cheltuielile cu reparaţiile curente.

 

Cap. 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” se diminuează cu suma de 3.234 mii lei, astfel: se reduc drepturile asistenţilor personali şi indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap cu suma de 3.248 mii lei şi se majorează cu suma de 14 mii lei proiectul sustinut de Fundatia Crestina Diakonia „ Servicii integrate de ingrijire socio-medicala la domiciliu”.

 

Care sunt motivele pentru care se prelungește contractual: a opta prelungire

Aflăm din alte documente ale ședinței de consiliu local. Practic, prima prelungire a fost determinată de necesitatea finalizării Planului de mobilitate urbană și a studiului privind Linia verde de transport Viişoara-Unirea, proiecte în curs de elaborare la acea data și care vizează structura rețelei de transport public în municipiul Bistrița. La data prelungirii contractului (mai 2015), era în curs de elaborare, la nivel naţional, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, un model de contract de servicii publice, care să corespundă normelor UE, BERD, JASPERS, vizând strategia de finanţare a transporturilor publice din România, în perioada 2014-2020, model care a fost finalizat ulterior și publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Prelungirea din anul 2016 a fost determinată de multiplele modificări legislative apărute în domeniu, coroborate cu informațiile contradictorii comunicate de autoritățile de reglementare, la solicitările noastre de clarificare, după cum urmează: în anul 2016 – documentația de atribuire pregătită la acea dată, a fost elaborată în baza legislației naționale care reglementa atribuirea contractului de a gestiunii transportului public local, respectiv Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; în urma primirii răspunsului din data de 29.02.2016, am procedat la publicarea anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Comunității Europene conform ultimelor precizări ale ANRSC și în conformitate cu legislația europeană.

În anul 2017 , după trecerea perioadei de 1 an de la data publicării anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, am solicitat din nou, instituțiilor de reglementare, respectiv, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), prin scrisoarea nr. 24803/24.03.2017, precizări cu privire la atribuirea contractului de servicii publice pentru transportul public de persoane; Solicitarea a fost determinată de apariția legilor achizițiilor publice nr. 98/2016, 99/2016 și 100/2016.

 

 

Adauga comentariu